Privacyverklaring

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Praktijk Avellana verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten. De volgende persoonsgegevens verwerk ik:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Overige persoonsgegevens:

Praktijk Avellana verwerkt ook gegevens die voor jouw behandeling nodig zijn zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens vraag ik je altijd toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor het verwerken van persoonsgegevens jonger dan 16 jaar vraag ik toestemming aan ouder(s) of voogd.

Jouw persoonsgegevens zijn belangrijk voor:

  • Het geven van de juiste behandeling
  • Het maken of wijzigen van een afspraak voor jouw behandeling
  • Verzenden van mijn nieuwsbrief. Uitsluitend alleen met jouw toestemming
  • Het informeren over het wijzigen van tarieven of behandeltraject.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en eventueel te corrigeren of te verwijderen. Graag hiervoor een mail sturen naar info@praktijk-avellana.nl

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens:

Praktijk Avellana bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is ten aanzien van jouw behandeling. Na de laatste behandeling zal ik de gegevens nog 6 maanden bewaren.

Informatie aan derden:

Praktijk Avellana deelt geen gegevens met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de voortgang van de behandeling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website:

Praktijk Avellana gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser. Je kunt je afmelden voor cookies.

Beveiliging:

Praktijk Avellana neemt jouw persoonsgegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Contactgegevens:

Praktijk Avellana

Dudokstraat 3

6041 VM  Roermond

Tel.nr. 0614039904

E-mailadres: info@praktijk-avellana.nl